Θέσεις για ανέργους στο Δήμο Γαλατσίου

Στην πρόσληψη εικοσιένα ατόμων (21) με συμβάσεις ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση του προγράμματος «Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων – Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Γαλατσίου» προχωρά ο Δήμος Γαλατσίου. Οι θέσεις είναι:

Κοινωνικό Φαρμακείο:

 • (1) ΠΕ φαρμακοποιός
 • (1) ΔΕ Βοηθός Φαρμακοποιού
 • (1) ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός λειτουργός

Τράπεζα χρόνου:

 • (1) ΠΕ πληροφορικής
 • (1) ΤΕ Διοικητικός
 • (1) ΔΕ Πληροφορικής
 • (1) ΠΕ/ΤΕ κοινωνικός λειτουργός
 • (2) ΠΕ Ανθρωπιστικών Επιστημών

Δομή παροχής συσσιτίου

 • (1) ΔΕ Διοικητικού
 • (2) ΥΕ καθαριστών
 • (3) ΤΕ/ΔΕ Στελέχη κουζίνας
 • (1) ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός λειτουργός

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

Να είναι Έλληνες πολίτες, ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή ομογενείς ή μετανάστες, με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στην Ελλάδα.

Να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργία σε ισχύ εκτός των φαρμακοποιών που δεν εγγράφονται στον ΟΑΕΔ, αλλά θα πρέπει να βεβαιώνουν με υπεύθυνη δήλωση ότι είναι άνεργοι αναφέροντα το χρονικό διάστημα που είναι άνεργοι και ότι δεν έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος.

Να μην έχουν συμπληρώσει το 30ο χρόνο ηλικίας τους την ημέρα υποβολής της αίτησης.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-8067888, 213-2038335, 213-2031930-9.

About these ads

About Κοινωνικό Καφενείο

Σκοπός μας είναι να ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους να κινητοποιηθούν, να δράσουν, να συμμετέχουν, να αξιοποιήσουν τις δυνάμεις τους... Δείτε όλες τις αναρτήσεις του/της Κοινωνικό Καφενείο

You must be logged in to post a comment.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 144 other followers

%d bloggers like this: